<div align="center"> <h1>Antyfon - kwartalnik Prawosławnej Diecezji Przemysko - Nowosądeckiej</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://antyfon.dawid.webd.pl" rel="nofollow">http://antyfon.dawid.webd.pl</a></p> </div>